27. 06. 2006 jsme se zúčastnili natáčení instruktážního filmu o možnostech úprav automobilů, pro osoby s trvalým omezením hybnosti.

Tento instruktážní snímek vznikl pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky v rámci plnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a je využíván v organizacích věnujících se osobám s trvalým omezením hybnosti, ke zlepšování informovanosti o různých možnostech úprav automobilů.

Chtěli bychom tímto velice poděkovat všem pozvaným zúčastněným, kteří přistavili na tuto akci svůj námi upravovaný vůz a umožnili tímto natočit požadované úpravy vozů i s praktickou ukázkou použití úpravy.

NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006 - Další ukázky
         
NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006      NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006      NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006
         
 NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006   NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006   NATÁČENÍ INSTRUKTÁŽNÍHO FILMU 2006
         
Další ukázky