Metodika

Metodika

  Základní metodika pro správnou volbu v otázce pořízení a úpravy vozidla 
  Ruční ovládání vozidla pro tělesně postižené - základní informace 
  Úprava vozidla OPEL Vivaro - všechny modelové řady - základní informace 
  Základní metodika pro správné zadání veřejné zakázky v otázce pořízení a úpravy motorového vozidla pro přepravu vozíčkářů 


  
Základní metodika pro správnou volbu v otázce pořízení a úpravy vozidla

Pro možnost objektivního posouzení požadavku klienta se zdravotním postižením a následné doporučení vhodného typu vozidla s návazností na řešení úpravy je nutné mít k dispozici alespoň základní informace:

 1. Klient je krátce v situaci imobilní osoby, popřípadě poprvé řeší pořízení vozidla. (chybí základní informace o možnostech a představy jsou mnohdy zavádějící)
  Klient je dlouholetý a vcelku znalý problematiky života se zdravotním postižením.
  (nutnost akceptování požadavků / zvyk je železná košile / nové vozidlo nové možnosti)
  Klient řeší otázku mobility za třetí osobu. (mnohdy sám nemá základní informace / detailní konzultace nutná)

 2. Vozidlo bude prioritně určeno a sloužit pro zdravotně postiženou osobu. (velikost, variabilita, funkčnost / zpříjemnění nastupování a ovládání)
  Vozidlo bude rodinné v kombinovaném režimu provozu. (velikost, variabilita, funkčnost / úprava s minimem vlivu na ostatní omezení)
  Vozidlo bude pouze občas využívané pro provoz se zdravotně postiženou osobu. (velikost, variabilita, funkčnost / individuální posouzení možností) 

 3. Zdravotně postižená osoba bude řidič. (bude jezdit samostatně / bude mít doprovodnou osobu)
  Zdravotně postižená osoba bude pouze převážena (převážená na sedadle spolujezdce / převážena na vozíku) 

 4. Klient je vozíčkář (paraplegik - omezení nohou / kvadruplegik - omezeny ruce i nohy)
  Klient je pouze částečně pohyblivý (částečně omezená motorika / pomalejší reakce)
  Klient má problém s některou končetinou (amputace / jiná omezení)

Nutno si uvědomit závažnost rozhodování a možné následky ukvapeného, nebo nevhodného posouzení situace. V současné době je povinnost klienta provozovat vozidlo minimálně po dobu 120 měsíců (10 let). Bohužel na tento časový úsek není možno vždy stoprocentně předvídat veškeré možné změny, které život přinese, ale lze je eliminovat na minimum, vhodným výběrem kvalitního vozidla a zařízení s nadčasovým náhledem.


  
Ruční ovládání vozidla pro tělesně postižené - základní informace

Konkrétní typ a systém ovládání musí v prvé řadě plně vyhovovat uživateli a respektovat jeho možnosti. Pokud již klient jezdil nějaký čas s určitým typem ručního ovládání (rozumí se letité používání ovládání), je vždy zásadní akceptování polohy ovládání provozní brzdy (zda levou rukou / nebo zda pravou rukou). Pokud klient nejezdil (nepočítá se případné krátkodobé absolvování autoškoly) je volba individuální. Správná volba ručního ovládání je jednou z nejdůležitější vzhledem k bezpečnosti a provozu vozidla. Tyto informace jsou pouze základní a informativní, vždy je vhodná detailnější konzultace.

 1. Montáží ručního ovládání vozidla nedochází k vyřazení činnosti konvenčního ovládání. (vždy je možno vozidlo i nadále využívat pro nožní ovládání) 
 2. Základní rozdělení ručních ovládání vozidla - podle systému. (mechanické ovládání / elektronické ovládání) 
 3. Základní rozdělení ručních ovládání vozidla - podle ovládání. (jednopákové ovládání / víceprvkové ovládání) 
 4. Zástavba ručního ovládání vozidla - podle umístění. (prostor pod volant / prostor středového tunelu) 
 5. Montáže automatického ovládání spojkového pedálu. (v současnosti doporučujeme pouze elektronické ovládání) 
 6. Individuální úpravy pedálů vozidla - akcelerátor. (přenesení pedálu na levou stranu / elektronické, mechanické) 
 7. Ruční ovládání akcelerátoru - mechanické nebo elektronické. (kruhové nad volantem / páčkové pod volantem / u středového tunelu) 
 8. Ruční ovládání provozní brzdy - vždy mechanický převod. (vlevo pod volantem / vpravo pod volantem / u středového tunelu) 
 9. Ruční ovládání elektrické výbavy vozidla - ovladače na volant (bezdrátové ovládání směrovek / stěračů / světel)

Správnou volbou ručního ovládání si buď zpříjemníme a zjednodušíme ovládání vozidla, anebo si jej zbytečně na poměrně dlouhou dobu (10 let) zkomplikujeme.


  
Úprava vozidla OPEL Vivaro - všechny modelové řady - základní informace

Vozidlo OPEL Vivaro je z našeho pohledu vhodnou volbou typu vozidla pro následnou přestavbu.

 1. Vozidlo řízeno tělesně postiženou osobou (vozíčkářem) přímo z vozíku. (nutná úprava podlahové platformy v prostoru stání vozíčkáře za volantem)

  Vstup (vjezd) vozíčkáře do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci elektrohydraulické automatické plošiny a úpravy automatického ovládání (otevírání / zavírání) dveří je řešeno dle vlastního uvážení. Průjezd bočními dveřmi je o cca 100 mm nižší (1200 mm), než v prostoru zadních dveří (1300 mm). Automatická fixace vozíku v prostoru řidiče je řešena individuálně v závislosti na typu používaného vozíku. Ruční ovládání a ovládání ostatních prvků je speciálně přizpůsobeno řízení vozidla z vozíku. 

 2. Vozidlo řízeno tělesně postiženou osobou (vozíčkářem) po přesednutí na původní sedadlo řidiče. (není nutná úprava podlahové platformy, vozíčkář využívá upravené původní sedadlo)

  Vstup (vjezd) vozíčkáře do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci elektrohydraulické automatické plošiny a úpravy automatického ovládání (otevírání / zavírání) dveří je řešeno dle vlastního uvážení. Průjezd bočními dveřmi je o cca 100 mm nižší (1200 mm), než v prostoru zadních dveří (1300 mm). Automatická fixace vozíku (není podmínkou, ale je to vhodnější řešení) v prostoru druhé řady sedadel je řešena individuálně v závislosti na typu používaného vozíku, možnostech a schopnostech řidiče. Instalace speciálního zařízení umožňující posouvání (seřizování) sedadla v šesti osách je nutností. Ruční ovládání a ovládání ostatních prvků je možno řešit standardním zařízením dle přání řidiče. 

 3. Ve vozidle bude přepravovaná tělesně postižená osoba (vozíčkář bude řidičem). (osoba bude překládána / přesouvána na sedadlo řidiče doprovodnou osobou)

  Montáž elektrického nakládacího zařízení osob do prostoru sedadla řidiče. Ruční ovládání a ovládání ostatních prvků je možno řešit standardním zařízením dle přání řidiče. Naložení prázdného vozíku do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci nájezdových ližin, nájezdové rampy, nebo nakládacího jeřábku vozíků (nakládání / manipulaci s vozíkem zajišťuje doprovodná osoba). Typ Kotvícího zařízení a prostor stání je řešen individuálně v závislosti na typu používaného vozíku. Další úpravy dle vlastní specifikace pro bezpečné ovládání vozidla zdravotně postiženou osobou. 

 4. Ve vozidle bude přepravovaná tělesně postižená osoba (vozíčkář nebude řidičem). (bude přepravován sedící na vozíku - s doprovodnou osobou)

  Vstup (vjezd) vozíčkáře do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci elektrohydraulické plošiny, nebo nájezdové rampy, ovládání (otevírání / zavírání) dveří zajišťuje doprovodná osoba (řidič vozidla). Průjezd bočními dveřmi je o cca 100 mm nižší (1200 mm), než v prostoru zadních dveří (1300 mm). Typ kotvícího zařízení a prostor stání vozíku je řešen individuálně v závislosti na typu používaného vozíku. Další úpravy dle vlastní specifikace pro bezpečný a komfortní převoz zdravotně postižené osoby. 

 5. Ve vozidle bude přepravovaná tělesně postižená osoba (vozíčkář nebude řidičem). (osoba bude překládána / přesouvána na sedadlo spolujezdce doprovodnou osobou)

  Montáž speciálního zařízení sedadla umožňující vysunutí a výškové spuštění vedle vozidla na úroveň vozíku. Nelze použít u verze s dvousedadlem v prostoru spolujezdce (nutná montáž pouze samostatného sedadla). Montáž elektrického nakládacího zařízení osob - lze kombinovat s dvousedadlem v prostoru spolujezdce. Naložení prázdného vozíku do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci nájezdových ližin, nájezdové rampy, nebo nakládacího jeřábku vozíků (nakládání / manipulaci zajišťuje doprovodná osoba - řidič vozidla). Typ Kotvícího zařízení a prostor stání je řešen individuálně v závislosti na typu používaného vozíku. Další úpravy dle vlastní specifikace pro bezpečný a komfortní převoz zdravotně postižené osoby. 

 6. Ve vozidle bude přepravovaná tělesně postižená osoba (vozíčkář nebude řidičem). (osoba bude překládána / přesouvána na sedadlo v druhé řadě sedadel doprovodnou osobou)

  Montáž speciálního zařízení sedadla umožňující vysunutí a výškové spuštění vedle vozidla na úroveň vozíku. Nelze použít u verze s trojsedadlem v prostoru druhé řady (nutná montáž pouze dvousedadla). Montáž elektrického nakládacího zařízení osob - možnost montáže nosné konzole i na levou stranu bočních dveří. Není vhodné používat u verze s trojsedadlem v prostoru druhé řady (menší prostor na nohy oproti dvousedadlu). Naložení prázdného vozíku do vozidla zadními nebo bočními dveřmi za pomoci nájezdových ližin, nájezdové rampy, nebo nakládacího jeřábku vozíků (nakládání / manipulaci zajišťuje doprovodná osoba - řidič vozidla). Typ Kotvícího zařízení a prostor stání je řešen individuálně v závislosti na typu používaného vozíku. Další úpravy dle vlastní specifikace pro bezpečný a komfortní převoz zdravotně postižené osoby.

Nutno si uvědomit závažnost rozhodování a možné následky ukvapeného, nebo nevhodného posouzení situace. V současné době je povinnost klienta provozovat vozidlo minimálně po dobu 120 měsíců (10 let). Bohužel na tento časový úsek není možno vždy stoprocentně předvídat veškeré možné změny, které život přinese, ale lze je eliminovat na minimum, vhodným výběrem kvalitního vozidla a zařízení s nadčasovým náhledem.


  
Základní metodika pro správné zadání veřejné zakázky v otázce pořízení a úpravy motorového vozidla pro přepravu vozíčkářů

Pro seriózní nabídku ze strany dodavatele vozidla a následnou přestavbu je nutné upřesnit zadavatelem alespoň tyto základní informace o požadavku: 

 1. Technické specifikace vozidla:
  druh vozidla - osobní automobil, víceúčelové vozidlo (pouze kategorie M1)
  počet míst k sezení (počítáno včetně osob sedících na vozících - 9)
  největší technicky přípustná hmotnost vozidla (do 3,5 t)
  obsah motoru (cca 1,9 - 3,0), palivo (nafta / benzín / plyn), výkon (cca 90kW - 150kW)
  typ převodovky - manuální nebo automatická (počet rychlosti)
  bezpečnost - Airbag (počet a rozmístění),
  sedadla typ a rozmístění (pevná / rychloupínací)
  asistenční systémy - parkovací (čidla / kamera), stabilizační (ABS, ESP, ...)
  výbava - klimatizace (manuální / automatická / více zónová), el. ovládání oken, zrcátek
  další požadavky na výbavu - autorádio, navigace, vyhřívání sedadel, kola....
  počet a typ dveří (boční posuvné z jedné / z obou stran), zadní (dvoukřídlé / výklopné)
  rozvor - L1, L2 (velikost ložné plochy potřebný pro vozíčkáře a sedící)
  vnitřní světlost vůči stropu - H1, H2 (pro vozíčkáře sedící na vozíku je nutná min. 135 cm)
  typ podlahy - rovná zpevněná (v žádném případě měkký podklad) 

 2. Technická specifikace zařízení pro nakládání vozíčkářů do vozidla:
  nájezdová rampa - typ ovládání (mechanická, ovládaná doprovodnou osobou), nájezdná délka (cca 2,3 m - 2,7 m), matriál (svařenec z duralových profilů, aloxováno), nosnost rampy (320 - 400 kg), další specifikace (například rychloupínací)
  elektrohydraulická plošina - typ (jednoramenná / dvouramenná, poloautomatická / automatická), typ zvedací platformy plošiny (pevný rošt / vodorovně dělený / svisle dělený), nosnost plošiny (320 - 400 kg), další specifikace (kabelové / bezdrátové  ovládání) 

 3. Technická specifikace zařízení pro kotvení vozíčkářů ve vozidle:
  typ a počet kotvícího zařízení (ráčnové / samonavíjecí / automatické) univerzální možnost fixace invalidních vozíků (mechanické / elektrické / ortopedické kočárky)
  typ a rozložení podlahových úchytů (podlahové lišty - zápustné / horní, podlahové patky - počet)
  bezpečnostní pásy pro osobu na vozíku (tříbodová stabilizace podmínkou)

 4. Technická specifikace zařízení pro snazší nastupování do bočních dveří vozidla:
  pomocný schůdek bočních dveří - typ zástavby (vnitřní vyklápěcí / spodní kazetový)
  způsob ovládání schůdku (ruční / elektrické / automatické elektrické po otevření dveří)
  nosnost schůdku (min. 150 kg),
  další specifikace (například osvětlený, s bezpečnostní hranou)
  pomocná přidržovací madla vstupního prostoru - typ (ocelová / hliníková /  plastová) 

 5. Technická způsobilost instalovaných konstrukčních částí přestavby vozidla musí být doložena předložením platných Osvědčení z MDČR dodavatelem.

vypracoval Jan Píbal.

Tato metodika, ani její části nesmí být použita bez písemného souhlasu fy JP SERVIS pro jiné účely, než byla poskytnuta.

Naši partneři

BraunAbility
BraunAbility
    

FEAL
FEAL
  

Sojadis
Sojadis 
 

Autolift
Autolift 
 

Q'Straint
Q'Straint 
 

LODGESONS LTD
LODGESONS LTD   
  

  

FAT
FAT 
 

Schröttle
Schröttle
 

   

Auto TRUTNOV 
Auto TRUTNOV
Náš autorizovaný obchodní partner,
zajišťující montáže a servis produktů
Autoadapt, BraunAbility,
UNWIN, FEAL, Q´Straint,
  

best replica watches iced out looks exactly as a genuine.rolex daytona herr 116589 40mm kolla pa svart ton forum gets to the level of art at the palace level.