Motto

Motto činnosti

  Úpravy podle potřeby a možnosti konkrétní dané osoby s ohledem na její postižení. 
  Maximální profesionalizace úpravy. (zaručena dlouholetou praxí v tomto oboru u nás i v zahraničí) 
  Cenová dostupnost pro osoby hradící si úpravu z vlastních prostředků. 
  Úzká spolupráce mezi zákazníkem a příslušným úřadem práce. 
  Umožnit mobilitu většímu počtu občanů při omezeném množství finančních prostředků.