O nás

Představení

  Pár slov majitele firmy Jan Píbal - JP SERVIS 
  Zásady ochrany osobních údajů
  Důležité rozhodnutí 
  Pohodlné prostudování námi nabízených úprav 


  
Pár slov majitele firmy Jan Píbal - JP SERVIS

Prohlášení o námi prováděných úpravách motorových vozidel pro potřeby tělesně postižených občanů.

Úpravou automobilů pro potřeby tělesně postižených osob se zabývám od roku 1996.

 

 

 

 

V roce 1998 jsem založil vlastní firmu Jan Píbal - JP SERVIS, která provádí výhradně individuální úpravy osobních automobilů pro tělesně postižené občany, včetně montáží druhého ovládání pedálů pro výcviková vozidla autoškol. Toto je hlavní činnost JP SERVISu.
Já i moji spolupracovníci se snažíme zajišťovat stoprocentní servis na profesionální úrovni před, během i po dokončení úpravy. Za veškeré služby přejímám plnou zodpovědnost.
Všechny úpravy na vozidlech, poskytované firmou Jan Píbal - JP SERVIS, jsou v souladu s platnými předpisy a normami. Je vedena přesná evidence, způsob a rozsah úpravy a kompletní dokumentace pro každé upravené vozidlo.
Rovněž jsme držiteli Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla ručních ovládání JP Systém, automatických ovládání spojkového pedálu, úprav sedadel pro osoby s omezenou pohyblivostí, kotvících zařízení invalidních vozíků, nájezdových ramp, elektrohydraulických plošin, pomocných schůdků bočních dveří, elektrických nakládacích zařízení, posuvných dveří JP Systém, multifunkčních ovladačů na volant, druhých ovládání vozidel pro potřeby autoškol, bezpečnostních značení autoskel VIN kódem a dalších individuálních úprav pro invalidy s oprávněním jejich zápisů do Technických průkazů.
V případě potřeby, jsou pro námi upravená vozidla dodány protokoly z TÜV SÜD Auto CZ s.r.o., DEKRA Automobil a.s. (pověřené zkušebny Ministerstva dopravy České republiky), vždy pro konkrétní vůz s konkrétní úpravou, které dokládají způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích.
Tento postup je plně v souladu s platnou legislativou a zajišťuje tak objektivní posouzení kompletní provedené úpravy motorového vozidla.
V současné době jsem osoba s nejdelší praxí v celé České republice se specializací na tyto úpravy a fyzicky je sama provádějící. Rovněž i JP SERVIS považuji za nejzdravější a nejstabilnější rodinnou firmu, která se za svoji práci a metody nemusí stydět!

Jan Píbal


   
Zásady ochrany osobních údajů - firemní vnitřní předpis

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsme přijali, a řídíme se těmito
Zásadami ochrany osobních údajů ve formě firemního vnitřního předpisu.

Která data a o kom evidujeme:
Zpracováváme tyto osobní údaje:
Zákazník: Jméno a příjmení, kontaktní a doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, názvy námi
upravených vozů, všechny uskutečněné úpravy vozů, včetně fotodokumentace a ceny úprav.
Firma, nebo jiná organizace: totéž co u zákazníka plus název firmy, IČO a DIČ a číslo bankovního účtu.
Evidujeme jen ta data, která opravdu potřebujeme.

Na co data potřebujeme:
Data potřebujeme:
Abychom mohli uskutečňovat a dodávat zákazníkům, firmám či organizacím objednávky úprav vozů,
zajistit jim efektivní vyřešení případných požadavků a reklamací, poskytnout záruční a pozáruční servis
námi upravených vozů, či neprodleně reagovat na zákazníků případné nové objednávky na úpravy vozů,
abychom jim mohli zasílat nové prospekty či katalogy, přání k Vánocům, Novému roku, Velikonocům.
1. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.
Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
2. Právním důvodem tohoto zpracování je využití oprávněného zájmu,
pokud by došlo z nějakého důvodu na soud.
Pokud zákazník souhlasí se všemi informacemi uvedenými na zakázkovém listě, při podpisu
předávacího protokolu, zpracováváme jeho osobní data, aniž bychom mu zasílali e-mail,
požadující jeho souhlas se zpracováním jeho osobních dat.
Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme trvale.
Pokud nám zákazník jakkoliv sdělí
svůj požadavek na ukončení zpracování jeho osobních údajů,
jeho osobní údaje řádně
a bezpečně zlikvidujeme, ne však před vypršením
zákonem daných archivačních lhůt.

Kdo má k datům přístup:
Správcem osobních údajů v naší firmě jsem já majitel firmy: Píbal Jan,
IČO: 65982096, DIČ: CZ6604150751, se sídlem: Na Městečku 137, Štěkeň, 387 51,
telefon: +420 606 613 239, e-mail: info@jpservis.eu .

V naší firmě mají omezený přístup k datům:
Má manželka, která je spolupracující osoba jakožto sekretářka a spolupracovníci.
Pro bezproblémový chod naší firmy, spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být
data zpřístupněna.
Těmito zpracovateli jsou: Externí poskytovatel účetních služeb, bezpečná cloudová služba garantující soulad s GDPR, Google, Seznam.
Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami naší firmy Jan Píbal - JP SERVIS a pouze
v nezbytném rozsahu.
Nikomu dalšímu osobní údaje, bez výslovného souhlasu zákazníka neposkytujeme.

Elektronické údaje zákazníků, firem či organizací, jsou uloženy v našich heslem, zabezpečených počítačích. Počítače pracují na aktuálních stále aktualizovaných systémech, používají firewall a mají pravidelně aktualizované antivirové ochrany.
Papírové dokumenty zákazníků, firem či organizací, jsou v naší firmě, uloženy v uzamykatelných boxech, skříních a v samostatné k tomuto účelu určené uzamykatelné kanceláři.
Případná likvidace dokumentů probíhá řádně a bezpečně, formou skartace.

Směrnice na práci s daty:
Všichni mí spolupracovníci i externí poskytovatel účetních služeb, jsou řádně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a přijali tento firemní vnitřní předpis, který upravuje postupy při zacházení s osobními údaji, včetně postupů v případě bezpečnostních incidentů.

Pokyny, pro zaměstnance a spolupracovníky, aby věděli, jak si v praxi správně počínat:
- je nutné ukládat faktury a objednávkové listy na určené místo a nenechávat je volně na stole
- není dovoleno kopírovat databáze s osobními údaji na soukromý e-mail či USB disky a „vynášet“ data ven
- je nutné se odhlašovat z elektronických systémů před opuštěním provozovny
- je potřeba hlásit jakékoli problémy či nesrovnalosti v oblasti zásad ochrany osobních údajů zákazníků

Zákazníci nemají povinnost své osobní údaje firmě Jan Píbal - JP SERVIS poskytnout, poskytují je zcela dobrovolně, a pokud tak neučiní, nemohou za to být nijak sankcionováni, nicméně v takovém případě jim firma Jan Píbal - JP SERVIS nebude moci poskytovat uvedené služby.

Za JP SERVIS vypracoval Jan Píbal


  
Důležité rozhodnutí

Vážení potencionální zákazníci, chtěli bychom Vás poprosit, aby jste si před tak důležitým rozhodnutím jako je úprava vozidla pro potřeby tělesně postižené osoby, dostatečně ověřili, nejlépe od známých, kamarádů a v neposlední řadě též od příslušných úřadů práce, zdali Vámi vybraná firma doopravdy provádí nabízené úpravy inzerující na svých stránkách a hlavně jestli tyto úpravy provádí ve Vámi požadované kvalitě.


  
Pohodlné prostudování námi nabízených úprav

Vážným zájemcům o úpravu vozu firmou Jan Píbal - JP SERVIS velice rádi (na požádání) zašleme tištěný katalog úprav, případně detailní prospekty k daným úpravám vozu.
Katalog úprav si můžete stáhnout v .pdf formátu zde: JP-SERVIS-Katalog, případně v sekci „Ke stažení“.
Prospekty si můžete stáhnout v .pdf formátu na stránkách jednotlivých popisů konkrétních úprav.

Naši partneři

BraunAbility
BraunAbility
   

FEAL
FEAL
  

Sojadis
Sojadis 
 

Autolift
Autolift 
 

Q'Straint
Q'Straint 
 

LODGESONS LTD
LODGESONS LTD   
  

  

FAT
FAT 
 

Schröttle
Schröttle
 

   

Auto TRUTNOV 
Auto TRUTNOV
Náš autorizovaný obchodní partner,
zajišťující montáže a servis produktů
Autoadapt, BraunAbility,
UNWIN, FEAL, Q´Straint,